Modzele

Modzele to plackowate zrogowacenia koloru żółtego powstające na skutek przeciążenia stopy, zmiany punktów podparcia stopy, płaskostopia poprzecznego, zaniku podściółki tłuszczowej, w przebiegu RZS-reumatoidalnego zapalenia stawów. Powstające zrogowacenie jest naturalnym odruchem obronnym skóry przed uciskiem. Głównymi miejscami występowania modzeli są pięty, śródstopie, kłęby paluchów. Stanowią nie tylko problem estetyczny ale także dyskomfort w postaci pieczenia czy bólu. Ścinanie, ścieranie tarkami czy pumexami nie rozwiązuje problemu, a wręcz przeciwnie prowadzi do zaostrzenia zmian.